Družstvo Lukov má nyní 8 členů, kteří pocházejí z Českých Budějovic a jejich okolí, Jindřichova Hradce a Tábora. Někteří z nich jsou přímo členy KVH Kallich, další KVH Süd, se kterým dlouhodobě spolupracujeme na různých projektech a další jsou bez klubové příslušnosti. Samotný KVH Kallich má dnes rovněž 8 členů, z kterých jsou 3 v jižních Čechách a starají se organizaci podsekce Lukov. V jižních Čechách pořádáme především malé akce pro různé spolky pracujícími s dětmi, tak různými dětskými brannými dny v duchu první republiky přibližujeme dětem naší historii a vlastenectví. Kromě toho si organizujeme i soukromé akce, která nahrazují vojenská cvičení tak, abychom se maximálně zdokonalili ve svých znalostech a dovednostech v rámci SOS a vyzkoušeli si dobový život skutečných příslušníků SOS. Tomu se dnes říká reenacting. Klasických bojových ukázek pro veřejnost se účastníme celorepublikově, neomezujeme se jen na náš region. Významnou činností našich členů, kteří jsou zároveň členy KVH Süd, který se zaměřuje na německou brannou moc, je rekonstrukce dvou objektů předválečného opevnění a jejich provozování jako malých muzeí opevnění Majdalena a Borovany. V loňském roce se nám podařilo uspořádat výstavu na téma čs. opevnění v borovanském zámku, doplněnou přednáškou a v minulosti jsme také uspořádali dvě výstavy v Trhových Svinech o květnu 1945.